Våffeldagen

I tisdags var det våffeldagen, eller enligt kristen tro Jungfru Marie bebådelsedag, som innfaller 9 månader före jul, i syfte att högtidlighålla att Jungfru Maria genom ängeln  Gabriel fick veta att hon var havande med Jesus. Förr var denna dag en helgdag i Sverige och kallades för vårfrudagen men numrera är det bara en kyrkohögtid och infaller [...]