Från och med Juli 2011, så kompliterades skollagen i Sverige. Från att bara innehålla att alla elever i skolan har rätt till ett fritt tillagat mål mat om dagen, så lades även till, att maten skulle vara näringsriktig. Detta innebär att maten som serveras i ett offentligt eller privat skolkök, måste vara näringsriktig enligt de svenska näringsrekommendationerna (SNR), lagen följs sedan upp av skolinspektionen som har årliga tillsyner, för verksamheter som serverar skolmat.

För att helt säkerhetsställa att maten som serveras är näringsenlig enligt de svenska kostråden, så bör utvärderingen göras av behörig person, såsom en kostekonom, nutritionist eller dietist. Huvudman på skolan är också skyldig att kunna bevisa skolmatens näringsriktighet, precis som med den hygieniska egenkontrollen i köket.

Jag erbjuder en fullvärdig tjänst, där jag näringsberäknar och utvärderar era skolmenyer(menyer) och ger er den dokumentation ni behöver, för att visa att ni jobbar med näringsriktiga skolmåltider. Till skillnad från många andra kostekonomer och dietister som oftast saknar erfarenhet bland grytor och kastruller. Kan jag med min långa kökserfarenhet även erbjuda er bra tips och hjälp att anpassa era recept. Detta så att de lever upp till de näringsriktiga målen, utan att tumma på smaken och kvaliteten på själva måltiden. Jag erbjuder även hela menykoncept som är utformade för storkök, och där alla menyer följer de svenska näringsrekommendationerna för barn i skolan. Läs mer om det här.