Surdegsskola

När jag bakar bröd, så är det nästan alltid med surdeg. Jag återupptäckte surdegen för snart 5 års sedan, efter ha gjort några mindre lyckade försök tidigare. Något som verkligen revolutionerade mitt brödbakande. Efter att ha bakat bröd med jäst i många år, blev jag nyfiken att hänga på den stora surdegsflugan. Så efter ha [...]